logo konf

oraz
CILT-Logo-PL tlo-OK


logoFundacji

 

logo klaster edukacyjny

Organizują  

I Międzynarodową Konferencję Naukową
TRANSPORT

DROGOWY XXI WIEKU

Wrocław, 6 listopada 2015 r.
Komunikat

CELE KONFERENCJI

1.    Próba opisania potrzeb kompetencyjnych transportu drogowego XXI wieku.
2.    Dyskusja na temat nowych systemów w transporcie i logistyce.
3.    Forum wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr w transporcie i logistyce .
OBSZARY TEMATYCZNE
1.    Nowoczesne koncepcje doskonalenia procesów logistycznych.
2.    Standardy zapewniania jakości w logistyce.
3.    Strategie logistyczne przedsiębiorstw transportowych.
4.    Metody i techniki logistyczne ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw.
5.    Efektywność nowoczesnych technik transportowych.
6.    Bezpieczeństwo w transporcie XXI wieku.
7.    Etyka w zarządzaniu logistyką i transportem.


KOMITET ORGANIZACYJNY
•    mgr inż. Janusz Pawęska –  MWSLiT –  Przewodniczący komitetu organizacyjnego
•    mgr Katarzyna Pilarczyk –  MWSLiT –  Sekretarz konferencji
•    mgr Alicja Gajlewicz –  Polski Klaster Edukacyjny
•    mgr Bożenna Chlabicz –Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

 

PROGRAM KONFERENCJI
10.00 - 10.30 – Rejestracja uczestników
10.30- 10.45- Uroczyste powitanie uczestników przez przedstawiciela MWSLiT
10.45- 11.10 – referat wprowadzający Logistyka przyszłości dr Marcin Pawęska, MWSLiT
11.10- 12.30 - I SESJA – Moderator: Andrzej Grzegorczyk, Referaty:
Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich – dr Stanisław Kwaśniowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Dobra reputacja przewoźnika – Małgorzata Kaniewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji
Co dalej z transportem drogowym w Polsce – kolejne ciosy w branżę –  Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców „Transport Logistyka Polska”
Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne – dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, główny specjalista Transportu Dozoru Technicznego
12.30 – 12.45 - Przerwa kawowa.    
12.45 - 13.45 - II SESJA – Moderator: Katarzyna Pilarczyk Referaty:
Nieuczciwa konkurencja, a jakość szkolenia – Leszek Luda, prezes „Polskiej Unii Transportu”
Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców, wnioski z badań – dr hab. Adam Tarnowski, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej,
Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym –Euzebiusz Jasiński, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnych – Romuald Chałas, prezes stowarzyszenia Automobilklub Polski  
Rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców – Tomasz Matuszewski, Starosta Gostyniński,
13.15- 14.00 – Podsumowanie
14.00 – Lunch

 

KOMITET NAUKOWY
•    prof. dr hab. Leszek Mindur – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
•    prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Uniwersytet Gdański
•    prof. dr  hab.  inż. Ladislav Šimak –  Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
•    prof. dr  hab.  inż. Miroslaw Seidl –  Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
•    prof. dr hab. inż. Volodymyr Kharchenko –  Narodowy Uniwersystet Lotniczy
w Kijowie, Ukraina
•    dr inż. Zbigniew Sebastian – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
•    dr  Marcin Pawęska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
we Wrocławiu
•    dr inż. Anna Dzikowska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
we Wrocławiu
•    dr hab. Adam Tarnowski – Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
•    dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Techniczny Dozór Transportowy
•    płk dr hab. Inż. Tomasz Smal – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Logistyczny.com logo       MiD logo    Top Logistyk logo

pm1     pm2       pm3

 

 

 


MIEJSCE KONFERENCJI
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
II piętro, sala 206

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Sekretarz konferencji: Katarzyna Pilarczyk
http://www.konferencja.msl.com.pl/
tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2022 Konferencje.mwsl.eu