KOŁO NAUKOWE

LOGISTIQUA

1

wraz
z
2

 

zapraszają na

KONFERENCJĘ STUDENCKĄ

 

NOWE TRENDY W LOGISTYCE I TRANSPORCIE

 

3

 

Wrocław, 29 maja 2015 r.

 

CELE KONFERENCJI:

Przedstawienie technik oraz narzędzi związanych z branżą TSL. Nowości techniczne oraz organizacyjne w spedycji. Konferencja będzie obejmowała zagadnienia:

 1. nowości w transporcie
 2. komunikacja w nowym ujęciu
 3. samochody przyszłości
 4. najnowsze technologie w zarządzaniu magazynem
 5. składowanie jako logistyka zaopatrzenia
 6. kierunki zasilania środków transportowych
 7. nowe techniki zarządzania

PROGRAM

 

29 maja 2015

 

9.30 Rejestracja uczestników.
9.40 - 10.00 Prezentacja Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
10.00 - 11.30 I sesja.
11.30 - 13.00 Warsztaty z przedsiębiorcami.
13.00 - 14.00 Lunch.
14.00 - 14.30 Warsztaty dotyczące wykorzystania dronów – demonstracja.
14.30 - 15.30 II sesja.
15.30 - 16.30 Sesja plakatowa.
21.00 Spotkanie integracyjne.

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

 

 • Referaty należy przygotować w języku polskim w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu
 • Artykuły w języku angielskim po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie Logistics and Transport z liczbą punktów 7.
 • Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji.
 • Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

 • dr inż. Piotr Kardasz (MWSLiT) Przewodniczący komitetu organizacyjnego, opiekun Koła Naukowego Logistiqua
 • Agnieszka Nowosad (MWSLiT) Kierownik Biura Karier
 • Ruslan Kositsyn (MWSLiT) Przewodniczący Koła Naukowego Logistiqua
 • Alina Todyriuk (MWSLiT) Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Logistiqua
 • Anastasia Ostrowska (MWSLiT) Sekretarz konferencji
 • Kateryna Gopanchuk (MWSLiT) Sekretarz konferencji

 

KOMITET NAUKOWY:

 

 • dr inż. Anna Dzikowska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Przewodnicząca komitetu naukowego
 • mgr inż. Anna Sałamacha – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr inż. Czesław Kolanek – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr inż. Katarzyna Witczyńska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr inż. Izabela Dziaduch – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Andrzej Surowiecki – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

PATRONAT MERYTORYCZNY:

4

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

5

6

 

KALENDARZ/ HARMONOGRAM KONFERENCJI

 • Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 15 maja 2015
 • Przesyłanie pełnych tekstów do 27 maja 2015

 

OPŁATY


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Organizatorzy zapewniają catering oraz materiały konferencyjne.
O uczestnictwie w wydarzeniu przedstawicieli kół naukowych decyduje komitet organizacyjny.
Na wieczornym spotkaniu integracyjnym koszt dwóch pierwszych toastów pokrywa MWSLiT.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
tel. + 48 691 378 456, fax +48 71 325 15 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretarz konferencji: Weronika Durbajło
www.konferencje.mwsl.eu

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19 B
Wrocław, II piętro s. 206

3

© 2022 Konferencje.mwsl.eu