MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT

UNIWERSYTET LOTARYŃSKI W METZ

ECOLE POLYTECHNIQUE D'AGADIR

UNIWERSYTET ŻYLIŃSKI W ŻYLINIE

COLLEGE OF LOGISTIC W PREROV’IE

NARODOWY UNIWERSYTET LOTNICZY W KIJOWIE

loga1  

      

zaprasza na

I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

LOGISTYKA

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA

W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

Wrocław, 21.04.2017r.

CEL KONFERENCJI:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowych zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem logistycznym, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wraz z Partnerami, organizuje I Międzynarodową Konferencję Naukową „Logistyka – współczesne problemy i wyzwania w ujęciu międzynarodowym”.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli: nauki, gospodarki oraz przemysłu w obszarze aktualnych problemów w branży TSL. Podczas Konferencji poruszana będzie tematyka, dotycząca najnowszych tendencji oraz wyzwań w zarządzaniu logistycznym, m.in.: przedstawienie oraz analiza nowości technologicznych i informatycznych, zarządzanie infrastrukturą transportową, a także problematyka kształtowania miast z uwzględnieniem szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju przestrzennego, transportu inteligentnego i ekologistyki.

 

Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • Nowoczesne rozwiązania technologiczne w logistyce oraz transporcie
 • Rozwój innowacji produktowych i procesowych w oparciu o nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach branży TSL
 • Narzędzia symulacyjne i możliwości ich zastosowania w logistyce oraz transporcie
 • Zarządzanie produkcją: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
 • Modelowanie, analiza i symulacja procesów produkcyjnych
 • Sieci logistyczne i zaopatrzenie miast
 • Planowanie i rozwój miast a uwarunkowania kulturowe w środowisku międzynarodowym
 • Współczesne wyzwania w zarządzaniu infrastrukturą transportu w aspekcie międzynarodowym
 • Współczesne problemy w międzynarodowym transporcie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
 • Rozwój inteligentnego transportu bliskiego i dalekiego
 • Zrównoważony rozwój w logistyce i transporcie
 • Regeneracja, recykling i odzyskiwanie zasobów
 • Uwarunkowania społeczne i kulturowe logistyki oraz transportu w środowisku międzynarodowym

 

Konferencja promuje dwa projekty międzynarodowe realizowane w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu w ramach programu Erasmus+ i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

erasmus    visegrad

Konferencja 21.04.2017 str 1

Konferencja 21.04.2017 str 2

© 2023 Konferencje.mwsl.eu