MWSLiT od wielu lat jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji o charakterze krajowym i zagranicznym. W ostatnich latach Uczelnia organizowała następujące konferencje:

 

Rok Tytuł konferencji Data i miejsce konferencji Organizatorzy
2007 III Paneuropejski Korytarz Transportowy determinantą rozwoju regionalnego 06.07.2007 Wrocław MWSLiT
Wrolog 27-28.09.2007   Wrocław PWr, MWSLiT
II Konferencja Naukowo-Techniczna "Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów" 26.10.2007 Wrocław MWSLiT
2008 Rola transportu wodnego śródlądowego w rozwoju regionów zjednoczonej Europy 19-20.06.2008 Wrocław MWSLiT
Logistyka produkcji samochodów i części zamiennych 18-19.12.2008 Wrocław MWSLiT
2009 Integracja systemów logistycznych 18-19.06.2009 Wrocław MWSLiT
Wpływ transportu lotniczego pasażerskiego i cargo na rozwój III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 01-02.10.2009 Wrocław MWSLiT
Wrolog 22-23.10.2009 Wrocław PWr, MWSLiT
2010 Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitalnych w XXI wieku 17.09.2010 Wrocław MWSLiT, IHK Magdeburg
Techniki symulacyjne w logistyce i planowaniu przestrzennym 22.10.2010 Wrocław MWSLiT, IFF Magdeburg
2011 Wrolog 24-25.10.2011 Wrocław PWr, MWSLiT
2012 I Konferencja Naukowa "Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych" 25.05.2012 MWSLiT, Polskie Towarzystwo Logistyczne oraz PKP Cargo Logistics
Poprawa efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa systemów transportowych w krajach Obszaru Wyszehradzkiego 20.04.2012

MWSLiT

 

Žilinska univerzita v ŽilineVysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v  BratislaveVysoká skola logistiky o.p.s v PreroveKároly Róbert Foiskola v GyőngyősMiędzynarodowa Konferencja Naukowa podsumowująca Projekt z Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy kongres lotniczy w Kijowie (Ukraina) wrzesień 2012Kijów MWSLiT, NAU, ICAO
2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizacja transportu publicznego na Dolnym Śląsku 14.06.2013 Wrocław

MWSLiT

 

Žilinska Univerzita v Žiline, ICN Business School Nancy Metz

Logistyka i transport w dobie globalizacji XXI wieku 23-24.09.2013 MWSLiT we współpracyCILT - (UK) Polska
II Konferencja Naukowa "Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych" 18.10.2013 MWSLiT, Polskie Towarzystwo Logistyczne oraz PKP Cargo Logistics
Społeczności lokalne-przestrzeń dla współpracy i rozwoju 27.11.2013 MWSLiT
Pierwsze seminarium nauki i biznesu ŚWIATOWE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI LOGISTYKI XXI WIEKU 07.06.2013 MWSLiT we współpracy zCILT - (UK) Polska
2014 Optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstw w branży TSL 24.01.2014 Konferencja organizowana w ramach realizacji projektu „Kreator Innowacyjności”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Analiza poziomu implementacji krajowych ram kwalifikacji w krajach Obszaru Wyszehradzkiego 11.04.2014

MWSLiT

 

Žilinska univerzita v ŽilineVysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v  BratislaveVysoká skola logistiky o.p.s v PreroveKároly Róbert Foiskola v GyőngyősMiędzynarodowa Konferencja Naukowa podsumowująca Projekt z Funduszu Wyszehradzkiego

III Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych 30.05.2014 MWSLiT, Polskie Towarzystwo Logistyczne oraz PKP Cargo Logistics
I Studencka Konferencja MODLOG 2014 29-30.05.2014 MWSLiT
6. Kongres członków Kartageńskiej Sieci Inżynierii CNE-RCI
15-18.06.2014 Wrocław
MWSLiT we współpracy z École natinale d’ingènieurs de Metz (Enim) i Universitè de Lorraine
Międzynarodowy kongres lotniczy w Kijowie (Ukraina) wrzesień 2014 Kijów MWSLiT, NAU, ICAO
2015 II Studencka Konferencja MODLOG 2015 29 maja 2015 MWSLIT oraz Koło naukowe Logistiqua
„BUDOWNICTWO - SZANSE I ZAGROŻENIA BRANŻY” 29 maja 2015 MWSLIT oraz KOŁO NAUKOWE BUDOWNICTWA MWSLIT
 2016 V Spotkanie Przewoźników Drogowych „Bezprawie czy nowe realia świadczenia usług przewozowych w Unii Europejskiej – dokąd zmierzamy?”  3.06.2016 r.
 Krzyżowa

Polska Unia Transportu

 

MWSLiT we Wrocławiu

II Konferencja Naukowa „Budownictwo Szanse i Zagrożenia Branży”
5.07.2016 r. Wrocław
Studenckie Koło Naukowe Budownictwa MWSLiT we Wrocławiu
II Konferencja Naukowa „Jakość Kształcenia a Bezpieczeństwo w Transporcie”
 21.10.2016 r.
 Wrocław

 MWSLiT we Wrocławiu

 

 CILT (UK)- Polska

 Polski Klaster Edukacyjny
 
 Fundacja Zapobiegania       Wypadkom Drogowym

 2017  I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Logistyka – współczesne problemy i wyzwania w ujęciu międzynarodowym” 21.04.2017 r.
Wrocław

 MWSLiT we Wrocławiu

 

CILT (UK)

 

UniwersytetLotaryński, Metz; Ecole Polytechnique D'Agadir; Uniwersytet Żyliński, Żylina; College of Logistic, Prerov Narodowy Uniwersytet Lotniczy Kijów.

 VI Spotkanie Przewoźników Drogowych „Bezprawie, jawny protekcjonizm państw starej Unii Europejskiej – dokąd zmierzamy?”  26.05.2017 r.
 Krzyżowa

 MWSLiT we Wrocławiu

 

 Polska Unia Transportu

 XV Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna “Problems of a professional logistics personnel training in global competitive environment conditions.” 27-28.10.2017 r.
Kijów

 National Aviation University NAU w Kijowie

 

MWSLiT we Wrocławiu

 2018  VII Spotkanie Przewoźników w Krzyżowej„Biznes – Edukacja – Integracja”  25.05.2018 r.
 Krzyżowa

 MWSLiT we Wrocławiu

 

 Polska Unia Transportu

 I Międzynarodowy Kongres CILT w Polsce 3 – 6.06 2018 r. Wrocław

 MWSLiT we Wrocławiu

 

CILT (UK)

 Konferencja Naukowa „Polskie Interesy Narodowe” 27 – 28.09.2018 r. Machnice

 Stowarzyszenie     BEZPIECZEŃSTWO.PL

 

 MWSLiT we Wrocławiu

 2019  Konferencja Przewoźników Drogowych„Biznes – Edukacja – Integracja” 31.05 2019 r.
Krzyżowa
 MWSLiT we Wrocławiu
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Logistyka Przyszłości – nowe specjalności w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu”  6.06.2019 r.
 Wrocław
  MWSLiT we Wrocławiu
 VI Chińska Międzynarodowa Konferencja Rozwoju Logistyki 17-18.10.2019 r.
Shijiazhuang
 CILT (UK)
 Konferencja naukowa „Wpływ kształcenia zawodowego na rozwój logistyki Dolnego Śląska”  
 15.04.2019 r.
 Wrocław

 Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 MWSLiT we Wrocławiu

 2020  Międzynarodowa konferencja w Batumi Navigation Teaching University  
27.05.2020 r.
Batumi

 MWSLiT we Wrocławiu

 

Batumi Navigation Teaching University

 2021  II Międzynarodowa Konferencja „BUSINESS. EDUCATION. ECONOMICS.”  1-2.04.2021 r.
 Mińsk

 MWSLiT we Wrocławiu

 

 School of Business of BSU

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Personel w dobie współczesnych i przyszłych wyzwań” 22.04.2021 r. Wrocław  MWSLiT we Wrocławiu
© 2023 Konferencje.mwsl.eu