Konferencja - INTEGRACJA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Konferencja - ROLA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W ROZWOJU REGIONÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY (archiwum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski we Wrocławiu 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne Oddział Dolnośląski

 

Dolnośląska Izba Gospodarcza

 

Unia Izb Łaby/Odry

 

ICN

 

AKJ Automotive

GEFCO

 

PZU S.A.

 

Nowy Przemysł

 

Wirtualny Nowy Przemysł


Polska Gazeta Transportowa

 

Logistyka a Jakość  

 

Mojeauto.pl

 

Przegląd komunikacyjny

 

 

AutoExpert

 

 

 

Etransport.pl

 

 

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

„Logistyka produkcji samochodów i części zamiennych”

Wrocław, 18-19 grudnia 2008

Konferencja częściowo finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 Galeria zdjęć z Konferencji

Dostępna jest monografia zawierająca referaty zaprezentowane na Konferencji

 

W dniach 18-19 grudnia 2008 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowo-techniczna poświęcona zagadnieniom logistyki w sektorze samochodowym. Organizatorem tej konferencji była MWSLiT we Wrocławiu, we współpracy z Politechniką Wrocławską i Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Konferencję otworzył kanclerz MWSLiT Janusz PAWĘSKA podkreślając, że mimo kryzysu odczuwanego przez branże samochodową obecność gości z Francji, Niemiec, Czech i Słowacji świadczy o potrzebie organizacji takich spotkań. Tematyka przedstawianych prezentacji była bardzo zróżnicowana. Prof. Klaus-J. Schmidt, przewodniczący stowarzyszenia AKJ Automotive przedstawił zagadnienia zarządzania jakością i wydajnością w przemyśle samochodowym. Z kolei dr inż. M. Kersten, reprezentujący firmę konsultingową Dr Kersten & Partner z Magdeburga poruszył problemy związane z planowaniem produkcji oraz realizacją dostaw do klientów zgodnie z zasadą JiT. Temat globalizacji produkcji samochodów i związane z tym koszty logistyczne zostały przedstawione w prezentacji, której autorami są T. Houe, R. Guimaraes (ICN Bussines School Nancy) i J. Dudek (MWSLiT we Wrocławiu). Wprowadzenie nowych przepisów związanych z ochroną środowiska w zakresie emisji CO2 i stosowania ekopaliwa wpłynie w istotny sposób na koszty transportu morskiego wyprodukowanych samochodów. Dr J. Platje (MWSLiT we Wrocławiu) przedstawił interesującą prezentację na temat trudności wprowadzania innowacji w przemyśle samochodowym związanych z ekologią. Wskazał na pewne paradoksy rozwiązań pro-ekologicznych, które powodują wzrost liczby eksploatowanych pojazdów. Ten z kolei prowadzi do zwiększenia zagrożeń dla środowiska. Bardzo interesujące okazały się prezentacje przedstawicieli firm: GEFCO – jednego z największych operatorów logistycznych na świeci oraz TeDrive – producenta części do produkcji samochodów oraz części zapasowych. Problematykę recyklingu pojazdów od strony praktycznej przedstawił dr inż. Cz. Kolanek (MWSLiT we Wrocławiu), a żywa dyskusja po jego wystąpieniu wskazywała na duże zainteresowanie problemem.

Konferencja została oceniona przez jej uczestników jako sukces organizatorów, którzy mimo kryzysu w omawianej branży potrafili zgromadzić wielu specjalistów z Kraju i z zagranicy.

           Dr Inż. Jerzy Dudek, prorektor MWSLiT