Konferencja - INTEGRACJA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Konferencja - LOGISTYKA PRODUKCJI SAMOCHODÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 Pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego.

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne

Unia Izb Łaby/Odry

Urząd Żeglugi Śródlądowej

Wrocław

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft
(Niemieckie Stowarzyszenie Transportowo-Naukowe)

Verein für Europäische Binnenschifahrt und Wasserstraßen
(Stowarzyszenie dla Europejskiej Żeglugi Śródlądowej i Szlaków Wodnych)

European River-Sea-Union Transport e.V.

 

 

Spedycja Transport Logistyka

Euro Logistics

Polska Gazeta Transportowa

Logistyka a Jakość 

Portal Żeglugi Śródlądowej

FLOOS.PL

Stowarzyszenie TŻŚ 

we Wrocławiu

Towarzystwo entuzjastów

żeglugi śródlądowej

Przegląd Komunikacyjny

Gospodarka Wodna

 

Infrastruktura transportu 

  

Etransport.pl

 

 

 Konferencja Naukowa

 

ROLA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W ROZWOJU REGIONÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Wrocław, 19-20 czerwca 2008 r.

 Galeria zdjęć z Konferencji

Program w języku niemieckim

Plan konferencji

 

 Konferencja częściowo finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

      W dniach 19-20 czerwca 2008 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z zagranicznymi oraz krajowymi instytucjami zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową, której tematem była Rola Transportu Wodnego Śródlądowego w Rozwoju Regionów Zjednoczonej Europy. Konferencję otworzył dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej i Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Pan Andrzej Gdula. Podkreślił rangę żeglugi śródlądowe w Europie oraz jej walory ekonomiczne i ekologiczne. Pan Dyrektor życzył uczestnikom Konferencji owocnych obrad.  Zgromadzonych na Konferencji Gości przywitał także Kanclerz uczelni Pan Janusz Pawęska     

       Dwudniowa Konferencja była okazją wymiany poglądów na temat europejskiej żeglugi śródlądowej. W konferencji  uczestniczyli posłowie, urzędnicy oraz ponad stu osobowa grupa  międzynarodowych  specjalistów i ekspertów ds. żeglugi śródlądowej m.in z Niemiec, Czech, Słowacji,  Holandii, Francji i Polski. W czasie VI sesji zaprezentowanych zostało blisko 40 referatów i wystąpień.

      Uczestnicy podkreślali rosnącą w Unii Europejskiej rolę transportu rzecznego. Transport ten jest tradycyjnym przewoźnikiem ładunków masowych, a obecnie  zdobywa nowe rynki. Jest jedynym, który najbezpieczniej przewozi materiały chemiczne i niebezpieczne. Specjalizuje się w przewozie  tzw. gabarytów, ładunków o bardzo dużych rozmiarach oraz kontenerów. Nowymi specjalnościami żeglugi są tzw. autostrady rzeczne tj. przewóz statkami samochodów ciężarowych zmniejszając w ten sposób natężenie ruchu na drogach oraz dowóz dużych ilości produktów spożywczych do centrów handlowych ulokowanych na obrzeżach miast.      

       Rozmówcy podkreślali, że polska żegluga śródlądowa odgrywa w Europie istotną rolę. W Polsce ma swoją siedzibę jeden z większych europejskich przewoźników śródlądowych – ODRATRANS S.A, dużą część załóg statków pływających po europejskich drogach wodnych stanowią polscy marynarze, mamy też 3.800 kilometrów dróg wodnych co pod względem ich długości  plasuje nas na piątym miejscu w Unii Europejskiej.  Niestety, jak zauważyli uczestnicy Konferencji, obecnie możliwości przewozowe żeglugi śródlądowej w Europie kończą się na Odrze. Nawet polscy przewoźnicy nie mogą pływać po polskich rzekach. W Polsce obecnie jest niewiele dróg wodnych pozwalających na prowadzenie bezpiecznego i rentownego transportu.

     Uczestnicy wskazywali, że europejskie śródlądowe drogi wodne łącznie z drogami morskimi bliskiego zasięgu powinny tworzyć jednolitą pod względem parametrów sieć akwenów komunikacyjnych pozwalających przemieszczać ładunki na przeciwległe krańce kontynentu. Dla sprawnej wymiany handlowej między poszczególnymi krajami państwa powinny równolegle rozwijać wszystkie rodzaje transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu rzecznego, który posiada wiele walorów ekonomicznych i ekologicznych.  Obecne zainteresowanie rozbudową dróg wodnych i korytarzy transportowych wśród członków UE jest tak duże, że obserwuje się konkurujące ze sobą projekty przebiegów tych korytarzy proponowane przez różne państwa. Rozmówcy podkreślali konieczność połączenia ze sobą sieci dróg wodnych Unii oraz Europy Wschodniej. W realizacji tego postulatu konieczna jest poprawa warunków żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych. Wskazane przez uczestników konferencji cele możliwe są do realizacji wyłącznie przy współpracy na forum Unii Europejskiej stąd skierowany do polskich uczestników Konferencji postulat aktywizacji działań zarówno reprezentantów branży jak i administracji państwowej polskiej żeglugi śródlądowej na arenie europejskiej.

        Liczba uczestników konferencji,  ilość wystąpień oraz dyskusje plenarne i kuluarowe świadczyły o ogromnym zainteresowaniu europejskiej społeczności polską żeglugą śródlądową, a w tym Wrocławiem nazywanym niegdyś stolicą polskiej żeglugi śródlądowej. Na zakończenie Konferencji jej uczestnicy wskazali na konieczność kontynuacji tego typu spotkań. Kanclerz uczelni poinformował zebranych, że kolejne konferencje organizowane w różnych miastach europejskich będą się odbywały pod nazwą Partnerstwa dla Żeglugi Śródlądowej. Stwierdził także, że w ciągu trzech tygodni sformułowane zostaną wnioski, których realizacja będzie przedmiotem analizy na kolejnej konferencji oraz, że z wnioskami tymi powinny być zapoznane najwyższe władze państwowe. 

Dr kpt. ż. ś. Jan Pyś, Urząd Żeglugi Śródlądowej

KOMITET NAUKOWY:  

Dr hab.  inż. Andrzej BUJAK, prof. MWSLiT - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

Prof. dr hab. Jan KULCZYK  - przewodniczący Komitetu Naukowego - Politechnika
Wrocławska;

Dr Johannes PLATJE - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
we Wrocławiu;

Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. MWSLiT i PWr - Politechnika Wrocławska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

Dr Jerzy DUDEK - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

Dr hab. inż. Zenon ZAMIAR, prof. MWSLiT - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;  

Prof.dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Robert Baack - ERSTU i Odratrans, Berlin

Prof. inż. Ladislav ŠIMAK  - Uniwersytet Żiliński w Żilinie;

Inż. Václav Jirásek - Povodí Labe, Hradec Králové.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Janusz PAWĘSKA przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

Sven ERICHSON – Unia Izb Łaby/Odry;

Tomasz CHLEBUS – Politechnika Wrocławska;

Wolfgang MIHLAN - Izba Przemysłowo – Handlowa w Magdeburgu;

Zbigniew SEBASTIAN - Dolnośląska Izba Gospodarcza;

Kapitan Żeglugi Wielkiej Andrzej SZCZEPANIK - Fundacja Odra Rediviva;

Kapitan Żeglugi Śródlądowej Jan PYŚ - Urząd Żeglugi Śródlądowej;

Anna ZAMIAR - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

Karolina WCISŁO - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we
Wrocławiu.