we współpracy z

organizują

 

I Ogólnoświatową Konferencję Naukową

LOGISTYKA I TRANSPORT W DOBIE GLOBALIZACJI XXI WIEKU

pod patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego

Wrocław, 23-24 września 2013

 

Komunikat nr 1

CELE KONFERENCJI:

 • Prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych,

 • Dyskusja na temat nowych koncepcji, doskonalących systemy logistyczne i transportowe,

 • Organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków z obszarów logistyki, transportu i dziedzin pokrewnych.

 

TEMATYKA :

 1. Nowoczesne koncepcje doskonalenia procesów logistycznych

 2. Zarządzanie efektywnymi łańcuchami dostaw

 3. Standardy zapewnienia jakości w logistyce

 4. Strategie logistyczne przedsiębiorstw usługowych

 5. Metody i techniki logistyczne ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw

 6. Efektywność nowoczesnych technik transportowych

 7. Bezpieczeństwo w transporcie w XXI wieku

 8. Rynek transportowy w świetle polityki Unii Europejskiej

 9. Logistyczna obsługa projektów budowlanych

 10. Etyka w zarządzaniu logistyką i transportem

 11. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

 1. Referaty należy przygotować w języku polskim w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu .

 2. Referaty w języku angielskim, spełniające warunki czasopisma i zaakceptowane przez Komitet Naukowy, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w:

a) Logistics and Transport z liczbą punktów 6.

b) czasopismach z listy filadelfijskiej wyróżnione w bazie Journal Citation Reports (JCR):Journal of Civil Engineering and Management, z liczbą punktów 50, Automation in Construction, z liczbą punktów 40,

c) International Organization of Scientific Research (IOSR) Journals

Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji i spełnienie kryteriów wydawnictw. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

W przypadku zainteresowania publikacją artykułu na liście filadelfijskiej, w czasopismach znajdujących się w ofercie konferencyjnej proszę o kontakt e-mailowy z redaktorem: mirek@umd.edu

 

 

KOMITET NAUKOWY:

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Elżbieta Weiss, Uniwersytet Opolski

 • Prof. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

 • Dr Agnieszka Bitkowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 • Prof. dr Ralf Brickau, International School of Management, Dortmund, Niemcy

 • Prof. dr hab. Dainora Grundey, Vilnius University, Litwa

 • Prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

 • Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych, Politechnika Łódzka

 • Prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski

 • Prof. dr hab. Radim Lenort, VSB – Technicka Univerzita Ostrava, Czechy

 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik, Politechnika Opolska

 • Prof. dr hab. Leszek Mindur, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Tomasz Nowakowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Prof. Ewa A. Rudnicka, University of Pittsburgh at Greensburg, USA

 • Prof. dr hab. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski

 • Dr inż. Zbigniew Sebastian, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Prof. dr hab.  inż. Miroslaw Seidl, Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

 • Prof. dr hab.  inż. Ladislav Šimak, Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

 • Prof. dr hab. Mirosław Skibniewski, University of Maryland, College Park, USA

 • Prof. dr hab. Wojciech Sońta, Politechnika Radomska

 • Prof. dr hab. Jerzy Szkutnik, Politechnika Częstochowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr inż. Janusz Pawęska

 • mgr Ewa Heimrath-Bekier- MWSLiT- Sekretarz konferencji

 • mgr Weronika Durbajło – MWSLiT

 • mgr Alicja Darda – MWSLiT

 • mgr Rafał Tyszkiewicz – MWSLiT

 

TERMINARZ:

 • Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 30 lipca 2013

 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 20 sierpnia 2013

 • Przesyłanie pełnych tekstów do 31 sierpnia 2013

 • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 sierpnia 2013

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

 • Udział w konferencji z publikacją – 800 zł

 • Publikacja bez udziału w konferencji – 400 zł

 • Udział w konferencji bez publikacji – 600 zł

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w obradach,

 • materiały konferencyjne,

 • poczęstunek w przerwach,

 • lunch,

 • uroczystą kolację.

 

WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B

51-168 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A.

Oddział nr 33 we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 12-14

50-384 Wrocław 

82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

z dopiskiem KONFERENCJA GLOBALNA

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B

51-168 Wrocław

tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61

e-mail: e.heimrath-bekier@msl.com.pl

Sekretarz konferencji: mgr Ewa Heimrath-Bekier

 

Pliki do pobrania:

 

Oświadczenie

Zgłoszenie

© 2020 Konferencje.mwsl.eu